Plenair debat : Debat over het Klimaatakkoord

De vergadering is geweest

5 februari 2019
16:15 - 23:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 januari 2019, over alle stukken rondom de cassatie van de Klimaatzaak openbaar te maken

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over de gesprekken die in de zomer zijn gevoerd tussen het ministerie en Engie inzake het vervroegd sluiten van de kolencentrale van Engie

  Loading data
 3. 3

  Ontwerp Klimaatakkoord

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data