Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

7
VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 16/01)
11
Het lid Karabulut: verzoek het VAO Buitenlandse Zaken (AO d.d. 16/01) nog heden te agenderen inclusief stemmingen
13
Het lid Akerboom: Stenogram aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat alleen een radicaal ander dieet in 2050 alle monden kan voeden (Volkskrant.nl, 17 januari 2019)

14
Het lid Van Brenk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt’ (Nos.nl, 17 januari 2019)