Plenair debat : VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 20/12)

De vergadering is geweest

20 februari 2019
10:15 - 10:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data