Plenair debat : VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO (31293-424)

De vergadering is geweest

29 januari 2019
16:35 - 16:50 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO i.v.m. met het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO i.v.m. het realiseren van een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data