Plenair debat : Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

De vergadering is geweest

20 december 2018
14:20 - 15:10 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: “Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-XV)

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35095-IX)

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Najaarsnota 2018 (35095)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Meerjarig Financieel Kader

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VSO Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Crisis-en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij Wijziging van de Crisis-en herstelwet

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO ziekenhuiszorg

  Loading data
 15. 15

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij de Klimaatwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden moties ingediend bij het VAO Spoorveiligheid/ERTMS

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO bijgestelde onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie

  Loading data