Plenair debat : Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 december 2018
15:15 - 15:40 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Sjoerdsma: brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Defensie over het bericht ‘Noord-Nederland krijgt toch 5g op 3,5GHz door verhuizing satellietstation’ (Tweakers.net, 20 december 2018)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Ouwehand: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over dieren in de veehouderij in verband met onderzoek waaruit blijkt dat de helft van de Nederlandse kalveren ziek is en lijdt aan longontstekingen en borstvliesontstekingen (Ad.nl, 19 december 2018)

 8. 8

  Het lid Veldman: debat met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Snelgroeiende agritechbedrijven lopen tegen grenzen aan in Nederland’ (FD.nl, 20 december 2018)

 9. 9

  Het lid Van Helvert: debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen weg te halen uit Syrië (Volkskrant.nl, 19 december 2018)

 10. 10

  Het lid Aartsen: verzoek het VSO Verkenning naar de bereidheid van branche organisaties van werkgevers om aan slachtoffers van de beroepsziekte OPS een eenmalige financiële tegemoetkoming te verstrekken (2018Z24427) nog vandaag te agenderen

 11. 11

  Het lid Marijnissen: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Milieubeweging stapt uit klimaatonderhandeling met kabinet uit woede over CO2-heffing’ (Volkskrant.nl, 20 december 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Van Dam: verzoek het debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen zo spoedig mogelijk na het kerstreces in te plannen, voorafgegaan door een brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Verdachte Rotterdam stuurde Humeyra dreigfoto met vuurwapens’ (Nos.nl, 20 december 2018)

  Loading data
 13. 13

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten

 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden

 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen

 17. 17

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de toestroom van vluchtelingen uit Venezuela naar Aruba en Curaçao

 18. 18

  AFVOEREN: Interpellatie-Van Rooijen over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting

 19. 19

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing (AO d.d. 19/12)

 21. 21

  VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO (31293-424)

 22. 22

  VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (31288-672)

 23. 23

  VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 20/12)