Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

18 december 2018
15:40 - 16:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Dik-Faber: verzoek de stemmingen over de Wijziging van de Crisis-en herstelwet (punten 20 en 21 op de Stemmingslijst) uit te stellen tot donderdag

 5. 5

  Te agenderen vóór het kerstreces: VAO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen (AO d.d. 13/12)

 6. 6

  Te agenderen na het kerstreces: VAO Kinderopvang (AO d.d. 13/12)

 7. 7

  Te agenderen na het kerstreces: VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/12)

 8. 8

  Het lid Bergkamp: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de emancipatiemonitor 2018 (Scp.nl, 14 december 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Rooijen: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’ (Trouw.nl, 14 december 2018)

  Loading data
 10. 10

  Het lid Beckerman: dertigledendebat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over de energierekening die voor honderdduizenden tot armoede leidt (Telegraaf.nl, 15 december 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Kent: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat bij distributiecentra van online supermarkt Picnic de werkomgeving onveilig is, de werkdruk te hoog en de beloning ondermaats (Trouw.nl, 15 december 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid De Graaf: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat Merkel heeft aangegeven dat het VN migratiepact wel degelijk juridisch bindend is voor alle landen (Voice of Europe, 15 december 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Kwint: vooraankondiging VAO VMBO Maastricht (AO d.d. 19/12), nog deze week

 14. 14

  Het lid Kwint: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Segregatie op scholen neemt toe’ (Trouw, 14 december 2018)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Kerstens: debat met de minister van Defensie over het bericht ‘Defensie hoopt op extra geld na ’Nationale Plan’-uitgaven’ (Telegraaf.nl, 15 december 2018)

 16. 16

  Het lid Diks: vooraankondiging VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit (AO d.d. 19/12), nog deze week

 17. 17

  Het lid Van Toorenburg namens Pieter Heerma: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over fraude met inburgering door aanbieders van inburgeringscursussen (Kamerbrief 2018Z24046)

 18. 18

  Het lid Nijboer: verzoek het dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis om te zetten in een debat n.a.v. de brief van de minister van Financiën inzake de agenda financiële sector (2018Z24053)

 19. 19

  Het lid Raemakers: dertigledendebat met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Landelijke Studentenvakbond: ’Willekeur in studietoeslag’ (Telegraaf.nl, 18 december 2018)

 20. 20

  Het lid Agema: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de helft van de verpleeghuizen nog geen plan heeft ingediend voor de middelen bedoeld voor de beloofde extra medewerkers (Zorgvisie.nl, 18 december 2018)

  Loading data
 21. 21

  Het lid Lacin: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim

 22. 22

  Het lid Diertens: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten’ (Nos.nl, 18 december 2018)

  Loading data
 23. 23

  Inhandenstelling

  Loading data