Plenair debat : VAO PGB (AO d.d. 12/12)

De vergadering is geweest

6 februari 2019
13:45 - 14:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data