Plenair debat : Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen

De vergadering is geannuleerd

Week 20
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 11 december 2018, over afschot van herten in de Oostvaardersplassen

    Loading data