Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VSO reactie op het rapport 'Merchants of misery’

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (35066-2)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VSO bijgestelde onderzoekskaders van de Onderwijsinspectie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35007)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Nationaal Programma Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Klimaat en energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231)

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij de Wet herziening partneralimentatie

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

  Loading data