Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 december 2018
14:40 - 14:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overig :

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 04/12)

 9. 9

  VSO Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist (32620-217)

 10. 10

  Het lid Azarkan: brief van de voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Duizenden onterecht bestraft door Openbaar Ministerie’ (Nos.nl, 4 december 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Leijten: verzoek aanwezigheid van de minister van Financiën bij het debat over de Europese top van 13-14 december 2018

  Loading data
 12. 12

  Het lid Karabulut: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat NAVO-landen een ultimatum hebben gesteld aan Rusland over het INF-verdrag (Rtlnieuws.nl, 4 december 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Alkaya: verzoek het debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen spoedig na het kerstreces in te plannen inclusief uitbreiding van de spreektijd, voorafgegaan door een brief van de minister van Financiën over het nieuwe witwasschandaal bij Nederlandse banken (Nos.nl, 5 december 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Klaver: brief van de minister-president over het klimaatakkoord dat onder druk staat (Volkskrant, 5 december 2018)

  Loading data
 15. 15

  Correctie bij stemming over de motie van het lid Moorlag (35000-A-51)

 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht

 17. 17

  AFVOEREN: Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen