Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

6
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

8
VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 04/12)
9
VSO Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist (32620-217)
13
Het lid Alkaya: verzoek het debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen spoedig na het kerstreces in te plannen inclusief uitbreiding van de spreektijd, voorafgegaan door een brief van de minister van Financiën over het nieuwe witwasschandaal bij Nederlandse banken (Nos.nl, 5 december 2018)

15
Correctie bij stemming over de motie van het lid Moorlag (35000-A-51)
16
AFVOEREN: Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht
17
AFVOEREN: Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen