Plenair debat : Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35000-XVII) (voortzetting)

De vergadering is geweest

29 november 2018
18:45 - 0:18 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019

  Loading data
 2. 2

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 28 november 2018

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data