Plenair debat

Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Lhbti-monitor 2018 en Nashvilleverklaring
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

4
Moties ingediend tijdens het debat