Te behandelen zaken

 1. 1

  EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2019, COM (2018) 800

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma 2019

  Loading data
 3. 3

  EU-voorstel: de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit: Het versterken van hun rol in de Europese besluitvorming COM (2018) 703

  Loading data
 4. 4

  Uitkomsten maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie

  Loading data
 5. 5

  Staat van de Europese Unie 2019

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data