Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

20 november 2018
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Jeugd van de begrotingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Woonaangelegenheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Nationale woonagenda 2018-2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (34858)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen (35011)

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren(35012)

  Loading data
 12. 12

  Motie ingediend bij Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

  Loading data
 13. 13

  Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees Parlement (35016)

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019) (35004)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet opslag duurzame energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking “Investeren in Perspectief”

  Loading data