Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Brieven regering:

3
De volgende brieven:

5
VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility (AO d.d. 13/11)
7
Het lid Van Gerven namens het lid Leijten: vooraankondiging VAO Eurogroep (AO d.d. 15/11), nog deze week inclusief stemmingen
8
Het lid Sjoerdsma: verzoek het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility (AO d.d. 13/11) nog deze week in te plannen inclusief stemmingen
9
Het lid Azarkan: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Politie lost moorden op jonge, mannelijke allochtonen minder vaak op’ (Ad.nl, 13 november 2018)

10
Het lid Öztürk: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Microsoft lekt data Nederlandse ambtenaren naar VS’ (Nrc.nl, 13 november 2018)

11
Het lid Slootweg: verzoek de moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen in stemming te brengen op donderdag 15 november 2018
12
AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen