Plenair debat : VAO Raad Algemene Zaken d.d. 12 november 2018 (AO d.d. 06/11)

De vergadering is geweest

8 november 2018
10:15 - 10:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data