Plenair debat : VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 18/10)

De vergadering is geweest

8 november 2018
10:45 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data