Plenair debat

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35000-XIV) (voortzetting)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend tijdens het debat