Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

6
Het lid Bruins: verzoek het debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim samen te voegen met het dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol en de spreektijd te verruimen (n.a.v. Nos.nl, 28 oktober 2018)

8
Het lid Diks: verzoek uitstel van het debat over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen
9
AFVOEREN:dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer