Plenair debat

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Lijst van ingekomen stukken
Download Lijst van ingekomen stukken
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

4
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
AFVOEREN: Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden
6
AFVOEREN: Dertigledendebat over de beleidsbrief Dierenwelzijn
7
Het lid Wassenberg: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat door klimaatverandering de insectenpopulatie in tropische regenwouden sterk afneemt (Nos.nl, 16 oktober 2018)

8
Het lid Van der Lee: brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de uitkomsten van het bezoek van de Chinese minister-president aan Nederland deze week

9
Het lid Ouwehand: verzoek samenvoegen van het debat over stalbranden met het dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden en het dertigledendebat over de beleidsbrief Dierenwelzijn, inclusief uitbreiding spreektijd