Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 oktober 2018
13:50 - 14:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overig:

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Agenderen stemmingen

  Loading data
 6. 6

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 10/10)

 8. 8

  VAO Spoor (AO d.d. 11/10)

 9. 9

  Op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport stel ik voor het debat over de afnemende vaccinatiegraad en het dertigledendebat over het bericht dat de overheid al in 2016 wist van een mogelijke meningokokkenuitbraak samen te voegen tot een debat over vaccinatie in Nederland.

 10. 10

  AFVOEREN: VAO IVD-onderwerpen

 11. 11

  Het lid Baudet: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de Trias Politica naar aanleiding van de Urgenda uitspraak

  Loading data
 12. 12

  Het lid Krol: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Woningmarkt gaat nu écht verkeerde kant op’ (Telegraaf.nl, 11 oktober 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid De Jong: brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘60.000 euro in kluis, toch bijstandsuitkering’ (Telegraaf.nl, 11 oktober 2018), te ontvangen vóór het debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders

  Loading data