Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende initiatief:

  Loading data
 5. 5

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 7. 7

  Overig:

 8. 8

  Het lid Nijboer: verzoek uitstel stemmingen over de moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen (punt 3 op de stemmingslijst) naar aanleiding van de heroverweging van het kabinet t.a.v. de afschaffing van de dividendbelasting

 9. 9

  VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

 10. 10

  Het lid Klaver: debat met de minister-president en de minister van Economische Zaken en Klimaat over de Kabinetsappreciatie voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord

 11. 11

  Het lid Klaver: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister-president over bericht dat Unilever de verhuisplannen naar Nederland intrekt (Nos.nl, 5 oktober 2018) (hoofdelijke stemming om het debat nog deze week te houden, verworpen 65-77)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Kwint: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Steeds meer ouders kiezen voor dure privéschool: 'Ik heb het geld er voor over'’ (Rtlnieuws.nl, 4 oktober 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Buitenweg: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het functioneren van Interpol n.a.v. het bericht ‘Baas Interpol zoek tijdens bezoek aan China’ (Nos.nl, 5 oktober 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Alkaya: verzoek om ook de minister voor Rechtsbescherming uit te nodigen voor het debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Nijboer: brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘DNB: 1 op de 5 huizen verkocht aan beleggers’ (Parool.nl, 8 oktober 2018)

  Loading data
 16. 16

  Het lid Smeulders: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Geen ontslag, wel een uitkering: UWV keert WW uit zonder controle’ (Nos.nl, 8 oktober 2018), te ontvangen vóór het debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten en verzoek uitbreiding spreektijd bij dit debat (5 min)

  Loading data
 17. 17

  Het lid Van Gerven: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Medische Zorg over het bericht ‘Apotheker negeert arts bij keuze voor medicijn’ (Volkskrant, 9 oktober 2018)

  Loading data
 18. 18

  Inhandenstelling

  Loading data
 19. 19

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data