Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een besluit tot het vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg (Kamerstuk 32334)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data
 5. 5

  Overige moties ingediend bij het debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Wmo

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Gevangeniswezen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data
 9. 9

  Wet implementatie Europese Vierde Spoorwegpakket (34 914)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wet implementatie Europese Vierde Spoorwegpakket

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is (34 882)

  Loading data
 13. 13

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 en 17 juli 2018

  Loading data