Plenair debat : Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

De vergadering is geannuleerd

Week 11
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Reactie op de verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 april 2018, over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en reactie op verzoek van het lid Smeulders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 oktober 2018, over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

    Loading data