Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

7
VSO over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen (26991, nr. 530)
8
VSO over de Structuurvisie ondergrond (33136, nr. 17)
9
VAO Paarden (AO d.d. 03/10)
10
VAO IVD-aangelegenheden (AO d.d. 03/10)
11
VAO Informele RBZ/Handel (AO d.d. 03/10)
12
VAO Financiën sociaal domein (AO d.d. 03/10)
13
VAO Auteursrecht (AO d.d. 04/10)
14
Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat het actieplan ‘slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector totaal ontoereikend is (Natuurenmilieu.nl, 3 oktober 2018)

15
Het lid Geurts: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de besmetting van wilde zwijnen met de Afrikaanse varkenspest in België en mogelijke gevolgen voor Nederland (Ed.nl, 2 oktober 2018)

16
Het lid Verhoeven: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Defensie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over spionage door Rusland (Rtlnieuws.nl, 4 oktober 2018)

17
Het lid Ouwehand: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de beleidsbrief dierenwelzijn (2018Z17580)

18
Het lid Markuszower: brief van de minister van Justitie en Veiligheid over de beslissing van het openbaar ministerie om het mishandelen van twee joodse jongeren niet te vervolgen (Twitter, 3 oktober 2018)

19
AFVOEREN: Debat over plannen van het kabinet om vier gevangenissen te sluiten