Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

3
Brieven regering:

5
VAO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs (AO d.d. 03/10)
6
Het lid Van den Hul: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het niet langer door de Verenigde Staten verstrekken van visa aan ongehuwde LHBTI’s onder niet-Amerikaanse diplomaten en VN-medewerkers (Foreignpolicy.com, 1 oktober 2018)

7
Het lid Lacin namens Beckerman: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de grenzen aan het investeren in verduurzaming bij corporaties (Wsw.nl, 2 oktober 2018)
8
Het lid Smeulders: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP rapport en betrekken bij het debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’

9
Het lid Laan-Geselschap: verzoek het debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd spoedig in te plannen
11
Opnieuw aan te houden moties

12
De voorzitter: Ik stel voor het debat over de Europese top van 18 en 19 oktober 2018 toe te voegen aan de agenda van de Kamer