Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 oktober 2018
14:00 - 14:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 5. 5

  VAO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs (AO d.d. 03/10)

 6. 6

  Het lid Van den Hul: brief van de minister van Buitenlandse Zaken over het niet langer door de Verenigde Staten verstrekken van visa aan ongehuwde LHBTI’s onder niet-Amerikaanse diplomaten en VN-medewerkers (Foreignpolicy.com, 1 oktober 2018)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Lacin namens Beckerman: dertigledendebat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de grenzen aan het investeren in verduurzaming bij corporaties (Wsw.nl, 2 oktober 2018)

 8. 8

  Het lid Smeulders: brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP rapport en betrekken bij het debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’

  Loading data
 9. 9

  Het lid Laan-Geselschap: verzoek het debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd spoedig in te plannen

 10. 10

  Inhandenstelling

  Loading data
 11. 11

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  De voorzitter: Ik stel voor het debat over de Europese top van 18 en 19 oktober 2018 toe te voegen aan de agenda van de Kamer

Naar boven