Plenair debat : Debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië

De vergadering is geweest

2 oktober 2018
16:00 - 22:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  IOB-onderzoek naar stabilisatieprogramma’s in Syrië

  Loading data
 2. 2

  Steun aan Syrische oppositie

  Loading data
 3. 3

  Steun aan gematigde gewapende oppositie in Syrië

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over steun aan Syrische oppositie (Kamerstuk 32623-226) en over het IOB-onderzoek naar stabilisatieprogramma’s in Syrië (Kamerstuk 32623-224)

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken om openbaarmaking van de interne juridische adviezen inzake het NLA-programma Syrië

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data