Plenair debat

Debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

4
Beantwoording vragen commissie over steun aan Syrische oppositie (Kamerstuk 32623-226) en over het IOB-onderzoek naar stabilisatieprogramma’s in Syrië (Kamerstuk 32623-224)

5
Reactie op verzoek van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken om openbaarmaking van de interne juridische adviezen inzake het NLA-programma Syrië

6
Moties ingediend tijdens het debat