Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 september 2018
13:15 - 13:25 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brief:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 12/09)

 6. 6

  VAO Mbo en vmbo (AO d.d. 12/09)

 7. 7

  VAO Participatiewet (AO d.d. 12/09)

 8. 8

  Het lid Diks, voorzitter commissie EZK: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (33529, nr. 523)

 9. 9

  Het lid Nijboer: verzoek om onmiddellijke openbaarmaking van de miljoennota naar aanleiding van uitlatingen van de staatssecretaris van Financiën op een congres

  Loading data
 10. 10

  Het lid Lacin: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Recyclingbedrijven kunstgras overtreden structureel milieuregels’ (Zembla, 12 september 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Gevaar groeit achter tralies’ (Telegraaf, 13 september 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Snels: verzoek de stukken voor het Belastingplan onder embargo aan de Kamer ter beschikking te stellen zoals dat ook is afgesproken ten aanzien van de miljoenennota en bijbehorende begrotingen

  Loading data
 13. 13

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data