Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

3
Brieven regering:

5
VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 12/09)
6
VAO Mbo en vmbo (AO d.d. 12/09)
7
VAO Participatiewet (AO d.d. 12/09)
8
Het lid Diks, voorzitter commissie EZK: debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (33529, nr. 523)
10
Het lid Lacin: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Recyclingbedrijven kunstgras overtreden structureel milieuregels’ (Zembla, 12 september 2018)

11
Het lid Van Toorenburg: debat, voorafgegaan door een brief, met de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Gevaar groeit achter tralies’ (Telegraaf, 13 september 2018)