Plenair debat : Debat over Chroom 6

De vergadering is geweest

30 juni 2021
15:15 - 18:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Beleidsreactie inzake RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie inzake RIVM-onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 en arbeidsomstandigheden op defensielocaties (Kamerstuk 35570-X-92)

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven