Plenair debat : Debat over vaccinatie in Nederland

De vergadering is geweest

14 februari 2019
11:00 - 15:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Reactie op het verzoek van het lid Renkema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 september 2018, over het bericht dat het Rijk al in 2016 wist van het meningokokken gevaar

  Loading data
 2. 2

  Verder met vaccineren

  Loading data
 3. 3

  Publicatie rapport Gezondheidsraad over meningokokkenvaccinatie

  Loading data
 4. 4

  Publicatie rapport Gezondheidsraad over aanpassing schema Rijksvaccinatieprogramma

  Loading data
 5. 5

  Actuele ontwikkeling vaccinatiegraad

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data