Plenair debat : Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858) (1e termijn)

De vergadering is geweest

12 september 2018
10:15 - 13:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858)

    Loading data