Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

4
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

5
VSO over het rapport 'Merchants of misery’ (28286, nr. 987)
6
VSO over de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 (21501-32, nr. 1121)
7
Het lid Beckerman: debat met de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Chroom 6
8
Het lid Beckerman: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Invloed NAM maakt opstellen lijst onveilige woningen onmogelijk’ (Rtvnoord.nl, 6 september 2018)

10
Het lid Van Rooijen: hoofdelijke stemming inzake het verzoek het interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting nog vandaag te agenderen: VERWORPEN (66-73)
11
Aankondiging: debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma Kamerstuk 24 170, nr. 170) (minister VWS)
12
Vervallen aangehouden moties