Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Overig:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  VSO over het rapport 'Merchants of misery’ (28286, nr. 987)

 6. 6

  VSO over de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018 (21501-32, nr. 1121)

 7. 7

  Het lid Beckerman: debat met de minister voor Medische Zorg en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Chroom 6

 8. 8

  Het lid Beckerman: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Invloed NAM maakt opstellen lijst onveilige woningen onmogelijk’ (Rtvnoord.nl, 6 september 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Kwint: brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de lerarenstakingen komende week in Zuid-Holland en Zeeland

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Rooijen: hoofdelijke stemming inzake het verzoek het interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting nog vandaag te agenderen: VERWORPEN (66-73)

 11. 11

  Aankondiging: debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma Kamerstuk 24 170, nr. 170) (minister VWS)

 12. 12

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data