Te behandelen zaken

1
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

2
Goedkeuren in verband met verstrijken van de termijn

3
Voor kennisgeving aannemen in verband met verstrijken van de termijn

5
Brieven regering:

10
AFVOEREN: Debat over het abortuscijfer in Nederland