Plenair debat : VAO Kiesrechtzaken (AO d.d. 04/07)

De vergadering is geweest

6 september 2018
10:16 - 10:35 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data