Plenair debat : Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957) (Derde termijn)

De vergadering is geweest

5 juli 2018
20:00 - 21:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie inzake toestemming technische briefing over het wetsvoorstel betreffende de minimalisering van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 34957)

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vraag van het lid Van Tongeren, gesteld tijdens het algemeen overleg van 28 maart jl., over gang van zaken bij aanvraag voor vergunning voor mijnbouw en gaswinning (Kamerstuk 33118-107)

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2018, waarin wordt toegelicht of het juist is dat het ministerie van Financiƫn heeft bevestigd dat de NAM slechts 135 miljoen euro gaat bijdragen aan nieuw perspectief voor Groningen

  Loading data
 5. 5

  Motie ingediend tijdens het debat

  Loading data