Plenair debat : EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

De vergadering is geweest

5 juli 2018
2:15 - 3:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wijziging van de Gaswet en de Mijnbouwwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Tbs

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Personen- en familierecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Materieel Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden (34932)

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Staat van de volkshuisvesting/Woningcorporaties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VSO stand van zaken toezegging inzake het beleid van de gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke diensttijd

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten

 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Myanmar

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO NAVO

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Water

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VSO over moties en toezeggingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen inzake de passage over de werkzame stoffen thiram en diquat

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 04/07)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Krimp in het onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2018

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de uitkomsten van de Europese Raad en eurozonetop van 28 en 29 juni 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Aangehouden moties ingediend bij het VSO Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over problemen bij het innen van de belastingen

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Politie

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Stand van zaken fosfaatrechten

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het VAO Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO NVWA

  Loading data
 31. 31

  Moties ingediend bij het VAO Luchtkwaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven

  Loading data
 33. 33

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2017

  Loading data