Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Brief derden:
6
VAO Kiesrechtzaken (AO d.d. 04/07)
7
VSO Evaluatie Werkkostenregeling (34785-97)
8
AFVOEREN: Dertigledendebat over misstanden bij maneges
9
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

10
Toevoegen aan de agenda van de Kamer

11
Het lid Bisschop: verzoek de stemmingen over de moties ingediend bij het VAO Stand van zaken fosfaatrechten (punt 26 op de Stemmingslijst) naar vanavond te verplaatsen
12
Het lid Thieme namens Wassenberg: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de ontdekking dat de kerncentrale van Tihange 3 constructiefouten bevat:(AD, 5 juli 2018)

13
Het lid Lacin: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Akkoord over cao streekvervoer, stakingen opgeschort’ en de opmerking dat vakbonden en werkgevers samen optrekken tegen de uitwassen van de marktwerking (Rtlnieuws.nl, 1 juli 2018)
14
Het lid Jetten: verzoek de spreektijd voor het debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen met 1 minuut uit te breiden
15
Het lid Den Boer: verzoek het VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/6) na het reces in te plannen
17
Correctie bij stemming over motie van het lid Krol 19637, nr. 2403