Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

5 juli 2018
15:05 - 15:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief derden:

 4. 4

  Brief Kamer:

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  VAO Kiesrechtzaken (AO d.d. 04/07)

 7. 7

  VSO Evaluatie Werkkostenregeling (34785-97)

 8. 8

  AFVOEREN: Dertigledendebat over misstanden bij maneges

 9. 9

  Van de stand van werkzaamheden afvoeren

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Het lid Bisschop: verzoek de stemmingen over de moties ingediend bij het VAO Stand van zaken fosfaatrechten (punt 26 op de Stemmingslijst) naar vanavond te verplaatsen

 12. 12

  Het lid Thieme namens Wassenberg: brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de ontdekking dat de kerncentrale van Tihange 3 constructiefouten bevat:(AD, 5 juli 2018)

  Loading data
 13. 13

  Het lid Lacin: dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Akkoord over cao streekvervoer, stakingen opgeschort’ en de opmerking dat vakbonden en werkgevers samen optrekken tegen de uitwassen van de marktwerking (Rtlnieuws.nl, 1 juli 2018)

 14. 14

  Het lid Jetten: verzoek de spreektijd voor het debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen met 1 minuut uit te breiden

 15. 15

  Het lid Den Boer: verzoek het VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/6) na het reces in te plannen

 16. 16

  Vervallen aangehouden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Correctie bij stemming over motie van het lid Krol 19637, nr. 2403