Plenair debat

AANVANG MIDDAGVERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 3 en 4 juli)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Stenogram
Download Stemmingen moties Laaggeletterdheid
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Saba en Sint Eustatius
Stenogram
Download Stemmingen moties Geneesmiddelenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Vliegveiligheid
Stenogram
Download Stemmingen moties NVWA
Stenogram
Download Stemmingen moties Pensioenonderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Internationalisering
Stenogram
Download Stemmingen moties Experimenten gesloten coffeeshopketen
Stenogram
Download Stemmingen moties Sportbeleid
Stenogram
Download Stemming Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling
Stenogram
Download Stemming Brief vaste commissie voor Financiën inzake decharge jaarverslagen 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Pakketbeheer
Stenogram
Download Stemmingen Toezicht trustkantoren
Stenogram
Download Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw Bovenwindse Eilanden
Stenogram
Download Stemmingen moties Voorjaarsnota 2018
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser
Stenogram
Download Stemmingen moties Stand van zaken fosfaatrechten
Stenogram
Download Stemming Voorjaarsnota 2018
Stenogram
Download Stemmingen moties Politie
Stenogram
Download Stemmingen moties Luchtvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Passend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Toezicht trustkantoren
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord
Stenogram
Download Stemming motie Ontbrekende profielen in de DNA-databank
Stenogram
Download Stemming motie Cybersecuritywet
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

Te behandelen zaken

2
Moties ingediend bij het VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

4
Moties ingediend bij het VAO Laaggeletterdheid

7
Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2018

8
Voorjaarsnota 2018 (34960)

13
Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2017 (34950, nr. 27)

17
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser

18
Moties ingediend bij het notaoverleg over passend onderwijs

19
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) (34933)

21
Moties ingediend bij het VAO Vliegveiligheid

22
Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

24
Moties ingediend bij het VAO Pakketbeheer

25
Moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid

26
Moties ingediend bij het VAO Stand van zaken fosfaatrechten

27
Moties ingediend bij het VAO NVWA

29
Moties ingediend bij het VAO Politie