Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden

Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

6
VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag voor het jaar 2019
7
Het lid Laçin: dertigdebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Rubberkorrels op kunstgrasveld zijn slecht voor milieu’ (Rtlnieuws.nl, 3 juli 2018)
8
Het lid Van Eijs: vooraankondiging VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 05/07), nog deze week inclusief stemmingen
9
Het lid Kwint: vooraankondiging VAO Ontwikkelingen rondom examens VMBO Maastricht (AO d.d. 05/07), nog deze week inclusief stemmingen
10
AFVOEREN: Debat over cybersecurity
11
AFVOEREN: Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland
12
AFVOEREN: Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg
13
AFVOEREN: Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman ‘Zorgen voor burgers’
14
AFVOEREN: Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian
15
AFVOEREN: Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen