Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Kinderporno en kindermisbruik
Stenogram
Download Stemmingen moties Algemeen nut beogende instellingen (anbi's) en sociaal belang behartigende instellingen (sbbi's)
Stenogram
Download Stemmingen moties Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten
Stenogram
Download Stemmingen moties Veteranen
Stenogram
Download Stemmingen moties Brede Schuldenaanpak / Armoede
Stenogram
Download Stemmingen moties Preventie radicalisering
Stenogram
Download Stemming motie Rechtspositie transgenderpersonen en interseksepersonen
Stenogram
Download Stemming Vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Dividendbelasting
Stenogram
Download Stemming Rechtspositie transgenderpersonen en interseksepersonen
Stenogram
Download Stemming brief Biometrie op identiteitskaarten
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Koopmans: Onderlinge privacy
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Integrale aanpak veiligheid en integriteit
Stenogram
Download Stemmingen moties Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Stemmingen moties Dierproeven
Stenogram
Download Stemming motie Duurzaam vervoer
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet 2017 van het ministerie van OCW en de Staat van het Onderwijs 2016-2017
Stenogram
Download Stemming motie Vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden
Stenogram
Download Stemming Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Integrale migratieagenda
Stenogram
Download Stemming motie Verantwoordingsstukken commissie Binnenlandse Zaken 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Maatregelen tegen haatimam die burgemeester Rotterdam bedreigt

Te behandelen zaken

3
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2017

5
Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2017

7
Motie ingediend bij het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2017

8
Moties ingediend bij het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2017

9
Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranenbeleid

10
Moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking “Investeren in Perspectief”

13
Moties ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede

14
Moties ingediend bij het VAO Preventie radicalisering

18
Moties ingediend bij het VAO Dierproeven

19
Moties ingediend bij het VAO Integrale migratieagenda

22
25
Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (34957)

26
Moties ingediend bij Wijziging van de Gaswet en de Mijnbouwwet