Plenair debat : VAO Staat van de volkshuisvesting/Woningcorporaties (AO d.d. 21/06)

De vergadering is geweest

5 juli 2018
12:40 - 13:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data