Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

26 juni 2018
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Reclassering

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VAO ICT

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 3 tot 5 juni 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers

  Loading data
 5. 5

  Brief van de Commissie voor de Werkwijze over een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (34 969, nr. 1)

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2017

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Defensie voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het debat over werkdruk en salarissen van leraren in het basisonderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (deel LNV) en het Diergezondheidsfonds 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over de groeiende filedruk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over problemen bij het innen van de belastingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het debat over de evaluatie van de Jeugdwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (34 973, nr. 1)

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Kinderporno en kindermisbruik

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Bisschop "De lidstaten weer aan het roer!"

  Loading data

  Loading data

  Loading data