Plenair debat : Debat over het actieprogramma Langer Thuis

De vergadering is geweest

25 september 2019
11:45 - 17:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Programma Langer Thuis

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het Programma Langer Thuis en de Actielijn Wonen en Zorg

  Loading data
 3. 3

  Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Hijink over het Zorgbuurthuis

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage programma Langer Thuis

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Opgevoerde motie

  Loading data