Plenair debat : Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Milieuraad, VAO Raad Algemene Zaken en het debat over de informele Europese top)

De vergadering is geweest

21 juni 2018
20:10 - 20:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Milieuraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de informele top van 24 juni 2018

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 21/06)

  Loading data

  Loading data

  Loading data