Plenair debat : VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 21/06)

De vergadering is geweest

21 juni 2018
19:45 - 20:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data

    Loading data