Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Fiscale agenda
Stenogram
Download Stemming brief Voorkomen van misbruik
Stenogram
Download Stemmingen moties Strengere regels voor luchtkwaliteit
Stenogram
Download Stemmingen Terugkeer en vreemdelingenbewaring
Stenogram
Download Stemmingen moties Misstanden bij hulporganisaties
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2017
Stenogram
Download Stemmingen moties Verkenning medicinale cannabis
Stenogram
Download Stemmingen moties Terugkeer en vreemdelingenbewaring
Stenogram
Download Stemmingen Ongewijzigd laten verplicht eigen risico
Stenogram
Download Stemmingen moties Wetenschapsbeleid
Stenogram
Download Stemming brief Belastingheffing digitale economie
Stenogram
Download Stemmingen moties Ggz
Stenogram
Download Stemming motie Informele Milieuraad d.d. 10-11 april 2018
Stenogram
Download Stemmingen brieven Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Biometrie op identiteitskaarten
Stenogram
Download Stemmingen moties Voedsel
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemmingen moties Nieuwe acties en stakingen binnen Air France-KLM
Stenogram
Download Stemmingen moties Cultuur
Stenogram
Download Stemmingen moties Handelsmaatregelen Verenigde Staten
Stenogram
Download Stemming motie Syrische IS-strijder die vrij rondloopt in Nederland
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapport Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Stenogram
Download Stemming motie Ongewijzigd laten verplicht eigen risico
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoor
Stenogram
Download Stemmingen moties Positie van regionale ziekenhuizen
Stenogram
Download Stemmingen moties Incidentele suppletoire begroting inzake klimaatenveloppe regeerakkoord
Stenogram
Download Stemmingen moties Importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland
Stenogram
Download Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake klimaatenveloppe regeerakkoord
Stenogram
Download Stemmingen moties Renovatie Binnenhof
Stenogram
Download Stemming motie Administratieve lasten in de zorg

Te behandelen zaken

2
4
Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) (34309)

6
Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) (34933)

9
Moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

10
Moties ingediend bij het VAO Cultuur

11
Moties ingediend bij het debat over de positie van regionale ziekenhuizen

17
Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

19
Brief van het Presidium over uitvoering van de motie-Gesthuizen/Volp (34 550-VI, nr. 102) inzake onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen van misbruik

20
Moties ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

21
Moties ingediend bij het VAO Spoor

24
Moties ingediend bij het VAO Voedsel