Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

19 juni 2018
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2019

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VSO Verkenning medicinale cannabis

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) (34309)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128) (34933)

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 (34929)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Motie ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het VAO Cultuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het debat over de positie van regionale ziekenhuizen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Handelsmaatregelen Verenigde Staten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2017

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (34902)

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Brief van het Presidium over uitvoering van de motie-Gesthuizen/Volp (34 550-VI, nr. 102) inzake onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van overheid en volksvertegenwoordiging bij voorkomen van misbruik

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Renovatie Binnenhof

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Spoor

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het debat over nieuwe acties en stakingen binnen Air France/KLM

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO Voedsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het VAO GGZ

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het VAO Fiscale agenda

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO informele Milieuraad van 10-11 april 2018

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Administratieve lasten

  Loading data