Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 juni 2018
14:15 - 14:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 5. 5

  VAO Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) (AO d.d. 20/06)

 6. 6

  Het lid De Graaf: brief van de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Drie Nederlanders opgepakt voor leveren wapens aan terroristen in Parijs’ (Nrc.nl, 19 juni 2018)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Moorlag: debat met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat in Nederlandse slachthuizen dieren levend worden gekookt en gevild (RTL, 19 juni 2018) en samenvoegen met het debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

  Loading data
 8. 8

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat een WOB-verzoek van het NRC inzake het behouden van het hoofdkantoor van Unilever voor Nederland vooral weggelakte informatie bevat (Twitter, 19 juni 2018)

  Loading data
 9. 9

  Het lid Buitenweg: debat met de minister van Justitie en Veiligheid over de rapporten inzake het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) (NRC, 19 juni 2018)

 10. 10

  Het lid Van Nispen: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat het kabinet toch vier gevangenissen wil sluiten (AD, 20 juni 2018)

  Loading data
 11. 11

  Het lid Van Raan: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Financiën over het bericht dat Nederlandse institutionele beleggers voor een miljard in teerzandolie beleggen (Volkskrant.nl, 19 juni 2018)

  Loading data
 12. 12

  Het lid Diks, voorzitter commissie Economische Zaken en Klimaat: verzoek het debat over de versterkingsoperatie Groningen te verbreden met het onderwerp schadeafhandeling n.a.v. de ontvangen tweede voortgangsrapportage van de NAM over de afhandeling van de oude schademeldingen

 13. 13

  Het lid Van Rooijen: brief van de minister van Financiën over het besluit van de Europese Centrale Bank om eind dit jaar te stoppen met het opkoopprogramma (Nos.nl, 14 juni 2018)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Lodders, voorzitter commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport: verzoek samenvoegen van het debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen met het dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden en het dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (en dit debat vóór het zomerreces met 5 minuten spreektijd)

 15. 15

  Het lid Van Ojik: debat, nog deze week te houden, met de minister-president over de ingelaste informele EU top over migratie aanstaande zondag (Nos.nl, 20 juni 2018), voorafgegaan door een brief

  Loading data
 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

 17. 17

  AFVOEREN: Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude

 18. 18

  AFVOEREN: Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt

 19. 19

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales

 20. 20

  Correctie bij stemming over het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) (34309)

 21. 21

  Ik stel aan de Kamer voor de volgende spreektijden in eerste termijn aan de fracties toe te kennen voor de Algemene Politieke Beschouwingen: