Plenair debat : VAO Dierproeven (AO d.d. 07/06)

De vergadering is geweest

28 juni 2018
10:30 - 11:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data