Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

13 juni 2018
13:55 - 14:05 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 4. 4

  Het lid Dik-Faber: debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Meer schadelijke stoffen in sigaretten dan gedacht’ (Nos.nl, 12 juni 2018)

 5. 5

  Het lid Van der Lee: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat internationale (fossiele) energiebedrijven via Nederlandse brievenbusfirma’s miljoenen claims doen uitgaan (Nu.nl, 13 juni 2018)

  Loading data
 6. 6

  Het lid Karabulut: verzoek het VAO Turkije (AO d.d. 06/06) nog deze week in te plannen, inclusief stemmingen

 7. 7

  Het lid Van Dam: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Familie kroongetuige land ontvlucht: 'Echt niet oké'’ (Telegraaf.nl, 13 juni 2018)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Kuiken: verzoek het debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt nog vóór het zomerreces in te plannen

 9. 9

  Het lid Van Nispen namens Leijten: dertigledendebat met de minister-president over zijn uitspraak tijdens zijn speech in het Europees Parlement dat rijke EU-landen wel meer kunnen betalen

 10. 10

  Het lid Van Aalst: verzoek het debat over de groeiende filedruk nog vóór het AO MIRT (27 juni 2018) in te plannen

 11. 11

  Het lid Emiel van Dijk: dertigledendebat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het onderzoek van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali

  Loading data
 12. 12

  AFVOEREN: Debat over de aanpak van PTSS en ziekteverzuim bij de Nationale Politie

 13. 13

  AFVOEREN: Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie

 14. 14

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data